Behaviorální teorie na trhu aktiv

Sylabus předmětu FI2 - Finance II (ŠAVŠ - Sklad předmětů

. problémů světových financí ve vazbě na oceňování aktiv a hodnotové řízení podniku. Kurz pokrývá nejdůležitější témata z oblasti teorie financí i aktuální problémy fiskální a měnové politiky a investování na finančních trzích. Předmět

Teorie efektivních trhů (charakteristika efektivního...neefektivního trhu...

Teorie efektivních trhů (charakteristika efektivního a neefektivního trhu, předpoklady efektivního chování trhů, formy efektivnosti, anomálie na efektivních trzích, cenové bubliny, investiční krize).

FINANČNÍ ŘÍZENÍ - Miras.cz - osobní stránky ...

peněžní prostředky (PP) představují část aktiv podniku a ... kapitálového trhu. vychází z teorie efektivnosti ... úvěry na trhu.

Daňová uznatelnost úroků z úvěrů a půjček na úhradu závazků z

Vymezení a popis problému. Mezi odbornou veřejností, ani mezi správci daně není jednotný názor na daňovou uznatelnost úroků z úvěrů a půjček na ...

Vysoká škola ekonomická v Praze

ultraspekulativního financování aktiv a přístup behaviorální ekonomie zaloţený na vlivu. teorie hospodářského cyklu. K. do trhu. Zejména pak do trţních cen. Tím totiţ dochází k pokřivení cenového mechanismu, na. která stojí na

Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie ...

1. Unie má výlučnou pravomoc v těchto oblastech: a) celní unie; b) stanovení pravidel hospodářské soutěže nezbytných pro fungování vnitřního trhu;

ROZPOČTOVÉ ORGANIZACE - skola-MUNI

Na rozdíl od příspěvkových organizací zřízených ústředními orgány státní správy mohou PO v ... teorie rozčleňuje do následujících čtyř ...

Zesilovače integrované - testy a recenze na Hi-Fi Voice ...

Cimrman: Zkus to bez drátů, Marconi! Firma NAD (New Acoustics Design) je na světě déle než 40 let a svého základního, téměř zřizovacího kréda se stále ...

Brokers Psychologie trhu, stádní chování a další

Jak fungují trhy? Pojmy stádní chování, přehnaný optimismus, efekt soustředění, teorie lítost a mnoho dalšího na HighSky Brokers. Řízení

Teorie efektivních trhů – Wikipedie

Teorie efektivních trhů (anglicky efficient market theory) je jedna z teorií, které se pokoušejí popsat chování kurzů cenných papírů se zaměřením na akcie.